Protecto garancija za miran san

PROTECTO

 • PROTECTO je specijalizirana zaštita za tehničke uređaje.
   

ŠTO POKRIVA PROTECTO?

 • PROTECTO (produljenje), šifre P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26 pokriva sve štete nastale: nedostatkom materijala ili izvedbe po isteku garancije proizvođača.
 • PROTECTO (puno), šifre garancije P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, PJ1, PJ2, PJ3, PJ4, PJ5, PJ6, PJ7, PJ8, PJ9, PJ10, PJ11, PJ12 pokriva sve štete nastale: nedostatkom materijala ili izvedbe po isteku garancije proizvođača, nesretnim slučajem, elementarnim nepogodama, štetama na građevinama, djelovanjem mehaničke sile, strujnim udarom, provalnom krađom i nenamjernom nepažnjom korisnika (pad, lom, tekućina).*
 • PROTECTO garancija (pokriće rizika), šifre garancije: P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54 pokriva štete nastale:kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom;provalnom krađom; požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem ili žarenjem; nepažnjom Korisnika (pad, lom, tekućine) ali jedino u slučaju sigurnog i pažljivog korištenja i odlaganja na sigurnom i zaštićenom mjestu; uz samopridržaj (vidi Samopridržaj, članak 6., stavak 5. ovih uvjeta); djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje; implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku; vodom ili vlagom uslijed elementarnih šteta, šteta na građevinama (puknuće cijevi, itd.); elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, smrzavanja, poplava, snježnih lavina; požarom, udarom groma, eksplozijama svih vrsta, štetom nastalom gašenjem požara; blažom opekotinom i zapečenjem, dimom i čađom uslijed vanjskog djelovanja; neizravnim udarom groma; neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja, kratkog spoja ili prenapona; prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama.
   

KOLIKO TRAJE PROTECTO?

 • PROTECTO stupa na snagu danom kupnje uređaja i traje 3 ili 5 godina od kupnje uređaja, ovisno o kupljenom roku.
   

KADA I GDJE SE MOŽE KUPITI PROTECTO?

 • PROTECTO može se kupiti isključivo prilikom kupnje uređaja kod ovlaštenih prodajnih mjesta PROTECTA
   

KAKO MOGU BITI SIGURAN U PROTECTO?

 • Rizici korištenja tehničkih uređaja osigurani su kod vodećeg osiguravajućeg društva, tako da su vaša prava dodatno zajamčena.
   

PREDNOSTI PROTECTA 

 • do 5 godina pune zaštite
 • pokriva i štete izvan standardnog garantnog roka
 • besplatan popravak ili zamjena*
 • telefon za pomoć i prijavu šteta
 • brzo rješavanje šteta
 • osigurano kod vodećeg osiguravajućeg društva
   

ZA ŠTO SE MOŽE PRODULJITI PROTECTOM?

PROTECTOM se mogu pokriti:

 • Prijenosna i stolna računala
 • Ostala računalna oprema
 • Igraće konzole
 • Navigacija
 • Projektori
 • Bijela tehnika i mali kućanski aparati
 • Foto i video oprema
 • TV/DVD/video uređaji
 • HiFi/audio uređaji
 • Mobilni i fiksne telefoni
 • Klima uređaji
 

* Samo za sve štete koje su nastale nenamjernom nepažnjom korisnika, korisnik plaća udio u troškovima popravka ili u slučaju potpune štete troškovima novog uređaja (više u Općim uvjetima PROTECTO garancije).

 

Izrada ove stranice sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u okviru programa "Konkurentnost i kohezija" te Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP.


Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.